Enzyme ß-mannanase tăng hiệu quả chăn nuôi với khẩu phần không...

hungthinhvn3

Nhiều bằng chứng cho thấy ß-mannanase là một lựa chọn khả thi trong trường hợp không muốn sử dụng thuốc kháng sinh. Việc sử dụng enzyme trong thức ăn chăn nuôi để cải t...

Hiệu quả bổ sung enzyme protease vào khẩu phần ăn của gia cầm

hungthinhvn3

Việc lựa chọn một loại enzyme protease cung cấp vào công thức khẩu phần ăn là một giải pháp đang được quan tâm của các nhà sản xuất thức ăn nhằm cải thiện chất lượng cá...

hungthinhvn3

Trải nghiệm vượt khó tại Singapore cùng Hưng Thịnh Việt Nam

hungthinhvn3

Tôm khỏe, lớn vượt trội, tối ưu năng suất với men vi sinh HTMA...

hungthinhvn3

Enzyme & Probiotics thay thế kháng sinh trong chăn nuôi